HPS
YouTube
Facebook
Osnovano: 2017. god.
Član Hrvatskog planinarskog saveza
Objekti: Pl. kuća Kata u Bačić dulibi na Velebitu